Referat fra ekstra ordinær generalforsamling 2021, Klik her

Referat fra general-forsamlingen 2021, klik her

Referat fra Orienteringsmøde d. 31. januar 2019 i Klubhuset. Klik her

Referat fra Ø-udvalgets orienteringmøde 6.marts 2018, Klik her