Kommunikation fra S/I Greve Marina 25.08.23

Kommunikation fra S/I Greve Marina

Havnebestyrelsen har haft travlt det seneste halve år og det har desværre betydet, at vi har
underinformeret havnens brugere om arbejdet i bestyrelsen. Det beklager vi og håber at rette
lidt op på det med denne lidt mere fyldige kommunikation.
Der har været lidt naturlig udskiftning i bestyrelsen, både fra de direkte valg, fra klubberne og
fra kommunen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Bjarke M. Christensen (SKB), Næstformand: John Mogensen (HBK) og Kasserer:
Bjarne G. Kristensen (SKB). Bestyrelsesmedlemmer valgt af klubberne: Fra GS Kenneth
Obionu og fra SHS Ronni Simonsen. Generalforsamlingsvalgte: Michael Birk, Bjørn B. Nielsen,
John Frederiksen og Bjarne Henriksen. Kommunalbestyrelsesvalgte: Maria Holdt Witthøft
(soc.dem) og Torben Hoffmann (Venstre).
Bestyrelsen har holdt de første 2 møder i denne konstellation og møderne forløb i en fantastisk
god og konstruktiv stemning. Hele vejen rundt om bordet er der en vilje til at gøre Greve
Marina til en endnu bedre havn.
Bekymringen om broerne tilstand er nu landet på et mere roligt stade. Broerne er stadig gamle
og slidte, men med beslutningen om at wrappe bropælene med en plast der kvæler pæleorm
tror vi nu på, at vi har vundet nogle flere års levetid. Wrapping startede i efteråret 2022 og er
færdiggjort her i forsommeren.
Flere års arbejde med at få etableret et fækalietømningsanlæg har nu båret frugt. Øerne har
samarbejdet om et fælles anlæg, der af praktiske ”Kloak hensyn” er blevet placeret på
servicekajen på Hejren. Anlægget kan både suge fækalietanke og bundvand, hvor olierester
fjernes i en olieudskiller. Bestyrelsen opfordrer alle til at bruge det nye anlæg og udbreder
kendskabet til muligheden.
Udløbet fra Lille Vejleå har med årene efterladt et slamlag af sedimenter, der har reduceret
dybden på flere af Mågen broer. Skiftende personer har i årevis arbejdet på at skaffe penge og
tilladelse til at få dette oprenset og klappet ude i Køge Bugt. Arbejdet er afsluttet kort før
sejlsæsonen. Et specialskib har oprenset omkring bro 1,2 og 3, der nu har fået en væsentlig
bedre dybde.
Hejren forhandlede i efteråret 2022 nye priser med Q8 der betyder, at vi alle nu kan tanke lidt
billigere. Dieselen på anlægget er kvalitets marine (offroad) diesel og derfor bliver det aldrig så
billigt som det man ser på tankstationen. Til gengæld undgår vi den dieselpest som
bioindholdet i tankstationsdiesel ellers kan give.
Vi ønsker flere sociale og sejladsorienterede aktiviteter på Greve Marina. Derfor er vi
begejstrede for intentionerne om at rationalisere klubstrukturen på Mågen. Målet er at bruge
de frivillige kræfter på udadvendte og synlige aktiviteter og reducere tidsforbruget på kedelige
bestyrelsesmøder.

 

 

 

Ekstra søsætning 8 juni !

                                                                                                      24.05.23

 

 

Ekstra Søsætning !
Nåede du ikke at blive klar til den sidste søsætning ?
Så er der mulighed for at komme i vandet Torsdag d. 8 juni med start kl 08.
Skriv dig på listen i klubhuset!
 
mvh. Thomas Havnefoged.

Oprensning 15.05.23

 
                                                                                                                              Mågen d. 15.05.23
 
Nyt omkring oprensning på BRO 3 ;
Alle både på ULIGE bronumre skal flytte deres båd over på bro 6.
LIGE bronumre skal over på bro 2, som er færdigoprenset her til eftermiddag.
Dette må meget gerne ske i aften!!
Jeg har flyttet en del både idag fra bro 2, så i må meget gerne tage en tur forbi havnen i aften, og tilse jeres fortøjinger.
Det varer ikke så længe før vi kan få vores egne pladser tilbage, men indtil da må i desværre finde jer i at skulle rykke rundt med kort varsel.
I det mindste er det godt vejr....
God eftermiddag, Thomas Havnefoged.

Oprensning

                                                                                             Greve Marina d. 09.05.23

 

Så er sejlsæson 2023 godt i gang, vi mangler blot 2 søsætninger!

Firmaet TEREDO er nu færdige med at ”wrappe” (dvs. omvikle med en særlig slags plastic) på de pæle der var angrebet af pæleorm.

Næste store projekt er den længe ventede oprensning af området omkring bro 1, 2 og 3 så vi kan få vores dybde tilbage på 1,5m

Firmaet der skal udføre dette er DBB Dredging med fartøjerne ”JETTE SAJ” og ”DBB FUTTE” som netop nu er på vej hertil, I kan følge JETTE SAJ på vesselfinder hér https://www.vesselfinder.com/da

Oprensningen betyder at vi skal flytte rundt på bådene, så DBB kan komme til inde imellem pælene. Eftersom havnen er næsten fuldt belagt, er der ikke ekstra pladser nok til at alle kan få en tom plads i mellemtiden, så vi bliver nødt til at ”rykke lidt sammen” og også bruge pladserne på bro7,8 og 9. Dette er naturligvis ikke optimalt, da en 6m båd selvsagt ikke ligger særlig godt på en 12m plads.  

Så jer på bro 7,8 og 9 med en større båd der pludselig får en mindre nabo må naturligvis også gerne hjælpe med at holde øje med dem.

 Jeg regner med at vi starter med bro 1, og tager én bro ad gangen, så vær klar til at rykke. HUSK at tage ALT tovværk med!

Hvor lang tid dette projekt tager afhænger af vejret, men regn med 3 uger.

Dette arbejde havde naturligvis været lettere for os hvis det var lavet i vinters, men det kunne desværre ikke lade sig gøre.

Jeg håber, og satser, på jeres forståelse og hjælpsomhed med at få kabalen med at rykke rundt på bådene til at gå op.

                                                             Mvh. Thomas Havnefoged.