Ekstraordinær Generalforsamling 11.11.21

                                                                                                   D. 18.10.21

Der er udsendt indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling d 11.11.21 til bådpladsEJERE pr e-mail.

Har du ikke fået indkaldelsen, kontakt da venligst havnekontoret.

Mvh. -Havnefogeden

Kommunikation fra S/I Greve Marina

Kommunikation fra S/I Greve Marina      d.14-10-21

Havnebestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde 30.september og 13.oktober 2021. Den nye bestyrelse, som blev valgt på generalforsamlingen 1.september, har gennemgået og drøftet vores forretningsorden, så vi er sikre på at vores arbejde forløber velordnet. Vi har svære ting foran os, så det er vigtigt at vi arbejder ordentligt og effektivt. Vi har besluttet at vedblive med at udsende nærværende kommunikation efter hvert bestyrelsesmøde. Vi har også besluttet at oprette en mail så man kan komme i kontakt med formand og næstformand hvis man mener, at der er behov for at eskalere en sag til bestyrelsen. Vi henstiller dog til at alle henvendelser først er søgt løst med havnens personale inden man retter henvendelse til bestyrelsen. Bestyrelsen har gennemgået rækken af kommentarer fra generalforsamlingen og aftalt hvem der skal afklare disse og eventuelt løse opgaverne. Bestyrelsen drøftede den videre proces med indførelsen af differentierede havneafgifter for pladsejerne. Bestyrelsen mener det er vigtigt at få sat det i værk for 2022, da havnen på mange punkter har behov for øgede indtægter til vedligehold af vores anlæg, så ikke havnen forfalder. Bestyrelsen blev på generalforsamlingen opfordret til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor tallene for de fremtidige pladsafgifter kunne fremlægges og gennemgås. Indkaldelse af pladsejere til 11.november vil ske i en separat indkaldelse. Regulering af øvrige takster aftaler vi på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelse har aftalt at havneøernes priser skal gøres så ens som muligt. Vi ser ingen grund til at den samme service skal koste noget forskelligt på de to havneøer. Bestyrelse har aftalt næste bestyrelsesmøde til den 9.december.

 

Referat fra Generalforsamlingen 2021, kan læses her. 

Bådoptagning

10.09.21

 

Så er listerne til optagning klar i klubhuset. 

* Tirsdag d 28.09.21

* Fredag d 08.10.21

* Lørdag d 16.10.21

* Fredag d 22.10.21

* Lørdag d 30.10.21

* Fredag d 5.11.21

* Tirsdag d 09.11.21

Alle dage med start ca kl 08.00

Følg venligst vejledningen til udfyldelse af listen.

-Havnefogeden.

Kommunikation fra Greve-Marina S/I

07.09.2021

 

Havnebestyrelsen holdt Generalforsamling 1.september 2021. Dagsordenen var fyldt med vigtige og store emner. Mødet trak derfor længere ud end vi havde planlagt, men blev holdt i god og konstruktive tone. Regnskab for 2019, 2020 og budget for 2021 blev godkendt. Bestyrelsens forslag til nye principper med differentierede havnetakster blev debatteret. Generalforsamlingen var overvejende positiv over for principperne, men da der også var argumenter imod, opfordrede generalforsamlingen bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen bør være mere konkret og have endelige tal på de nye takster. Bestyrelsen vil drøfte den videre proces på først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen præsenterede forslaget til havnens nye strategiske plan ”Greve Marina mod 2030”, der blev modtaget meget positivt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen ytrede utilfredshed med at kønsopdelingen af toiletterne på Hejren var blevet fjernet. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning. Hejrens ø-udvalg diskuterer mulige løsninger på førstkommende ø-udvalgsmøde. Det detaljerede referat af mødet vil blive udsendt snarest. Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således: Formand: Bjarke M. Christensen Næstformand: Johannes Michael Bührmann Kasserer: Jan B Asmussen der sammen med Michael Birk (nyvalgt), Bjørn B. Nielsen (nyvalgt), John Frederiksen (nyvalgt), Kenneth Obionu, Aksel A. Glæsner, Marianne Pedersen, John T. Olsen og Torben Hoffmann udgør den samlede bestyrelse for Greve Marina. Den nye bestyrelse har aftalt bestyrelsesmøde den 30.september. Kommunikation fra S/I Greve Marina