Mastekranen...

Mastekranen er nu klar igen!

Udskiftning af låse på Mågen

Udskiftning af låse på Mågen

Der er gennem årene kommet rigtig mange nøgler i omløb til havnens bygninger.  Derfor vil låsene til Klubhus, Mastehuse, Miljøhus og mastekran blive skiftet onsdag d 18.9.2019.

Din gamle nøgle til bygningerne kan ombyttes på Havnekontoret i kontortiden, onsdag ml. kl. 12-13 og ml. kl. 16-18, torsdag og fredag ml. kl. 12-13. 

Husk at medbringe den gamle nøgle, så er ombytningen gratis😊

Mvh Havnekontoret

WIFI

WIFI PÅ MÅGEN HEDDER "HAVNENET" OG ER GRATIS AT BRUGE.

Elpriser & elstik/ledninger.

På orienteringsmødet, d.27.9.2018 var blandet andet vores el priser oppe og vende, samtidig med at der blev igangsat en arbejdsgruppe, der skal analyserer hele havneøens udfordring i en økonomisk 5 årsplan.

Vi har i Ø udvalget valgt at hæve el prisen med 75 øre pr. kWh. som følge af generelle prisstigninger fra el selskabet, samt til delvist vedligehold af el systemet ude på havnen.
De nye priser træder i kraft pr. 1.5.2019.

For en god ordens skyld skal det med, at kun CEE godkendte kabler/ stik må bruges i vores el standere.
Vi ønsker 2.5 kvadrant kabler af sikkerhedsmæssige årsager.
Ser du el stik som ikke er CEE, så fjern dem fra el tavlen.

Med venlig hilsen

Ø udvalget