Vi har fået tømningsanlæg til toiletaffald og bund/sump vand.

Det står på Hejrens servicekaj.

                                                           -Havnefogeden.