Der gøres opmærksom på de nye restriktioner med måtter og stiger til
bådene. Stigerne må fylde max. 40 x 60 cm og måtterne af sort gummi
lig den slags man kan købe i Jysk for 40 kr.

-Ø-udvalget