Generalforsamling 2023

                                                                                                                   Greve Marina d. 30.03.2023

Generalforsamling S/I Greve Marina 

 

Herved indkaldes til S/I Greve Marinas ordinære generalforsamling Torsdag d. 20. april 2023 kl. 19:00- 21:00 På Hedelyskolen i kantinen Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Havnebestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af regnskabet for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af regnskaberne for Hejren og Mågen.

4. Godkendelse af budget for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af budgetter for Hejren og Mågen. 

5. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag modtaget.

6. Debatemne: Tim Maurer foreslår vi drøfter afstand mellem bådene på vinterpladsen.

7. Valg af 5 medlemmer til havnebestyrelsen. På valg er:

Mågen: Johannes Michael Bührmann Fratrådt, Genopstiller ikke Bestyrelsen foreslår Bjarne Henriksen. Bjarne er en ildsjæl på Mågen og har været formand for SHS. Hejren: Michael Birk Genopstiller Jan Asmussen Genopstiller ikke Bestyrelsen foreslår Bjarne G. Kristensen, der også er villig til at overtage Jan Asmussens rolle som kasserere, når bestyrelsen efter generalforsamlingen konstituerer sig selv.

8. Valg af 5 suppleanter til havnebestyrelsen. På valg er:

Mågen: Jette Thøgersen Fratrådt, Genopstiller ikke Bjarne Henriksen Opstiller til bestyrelsen Bestyrelsen efterlyser kandidater til suppleant posterne.

 Hejren: Carsten Bernfeld Genopstiller Christian F. Christensen Genopstiller Bestyrelsen foreslår at Christian vælges til 2.suppleant og Carsten til 3.suppleant.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

PS. Fortrykte fuldmagter kan afhentes på havnekontoret, Max 1 per deltager

Søsætning 2023

                                                                                            15.03.23

 

 

Listerne til søsætning 2023 vil blive opsat i klubhuset fredag d. 17.03.23.

Datoerne er som følger;

Tirsdag d. 4 April

Fredag d. 14 April

Lørdag d. 22 April

Fredag d. 28 April

Torsdag d. 4 Maj

Lørdag d. 13 Maj

Tirsdag d. 23 Maj

Følg venligst vejledningen til udfyldelse !

                                                                     -Havnefogeden.  

Vandmåler

                                                                                                                   28.02.23

 

Strandparken skifter vandmåleren ved Hundige havnevej mandag d. 06.03.23 ! 

Dette betyder at der vil være lukket for vandet på Mågen fra kl 08.00, til de er færdige med at skifte den.

 

                                                           -Havnefogeden.

Orienteringsmøde 02.03.23

Ø-udvalget orienterer

Ø-udvalget, Mågen, inviterer hermed til orienteringsmøde om årets og fremtidens gang på øen.

Vi vil bl.a. fortælle om fremtidsplaner på kortere og længere sigt, orientere især nye medlemmer om Greve Marinas opbygning i forhold til økonomi og ansvar, samt høre medlemmernes ønsker og idéer for vores havneø.

Mødet finder sted i klubhuset torsdag den 2. marts fra klokken 19 – 21, hvor vi også vil sørge for kaffe / the og lidt sødt til ganen.

 Vel mødt !!

Venlig hilsen 
Ø-udvalget, Mågen

Navne på Ø-udvalgets medlemmer pt:
Marianne Pedersen
Bjørn B. Nielsen
Henrik Dalgaard
Bjarne Henriksen
Suppleanter: Dardo Allen og Jette Thøgersen

PFAS

D. 2.1.23

T.O

Det er i nyhederne kommet frem at der er fundet PFAS i Lille Vejle Å ; https://www.tv2lorry.dk/lorryland/advarer-mod-at-spise-fisk-fra-soeer-og-aaer-i-hovedstadsomraadet

Her er hvad der står på Greve kommunes hjemmeside; https://greve.dk/by-og-bolig/spildevand-el-vand-og-varmeforsyning/miljoefremmede-stoffer 

Og Ishøjs ; https://ishoj.dk/erhverv/miljo/orientering-om-pfas-i-store-vejlea-og-lille-vejlea/ 

 

-Havnefogeden.

 

 

Nytår 31.12.22

                                                                                         

                                                                                    19.12.22

 

  Der vil være Nytårssammenkomst for medlemmer af SHS og HBK i klubhuset den 31.12.22 kl 12.00

  Der bydes på kransekage & bobler samt hyggeligt samvær.

  Tilmelding ikke nødvendig.

  Kom glad.

                 -Øudvalget.

Elpris d.28.11.22

12:06 28-11-2022

Elprisen er sænket yderligere med 1,- Dermed er prisen nu 4,- pr. kwh.
-Havnefogeden.

Elpris 22.11.22

                                                                    D. 22.11.22

 

Elprisen sænkes i dag med 1,- pr kwh. til 5,-

 

                                  -Havnefogeden.

Elpris 21.09.22

Elpris 21.09.22

Mastehus oprydning

15922