12.03.2021

Søsætningslisterne er klar i klubhuset.

Følg venligst vejledningen når du udfylder den.

-Havnefogeden.