12,03,2024

 

Så er søsætningslisterne klar i klubhuset!
Følg venligst vejledningen!
Datoerne er;
Torsdag 4 Apr.
Lørdag 13 Apr.
Fredag 19 Apr.
Torsdag 25 Apr.
Fredag 3 Maj.
Torsdag 9 Maj. (kr.Himmelfart)
Tirsdag 14 Maj.
Alle dage med start kl 08.00
 
                             -Havnefogeden.