27.10.23
 
Torsdag d. 9 November vil der være en ekstra optagningsdag for dem der ikke kom op d.20. Listen opsat i klubhuset.
Hvis du allerede har en tid d. 4 eller d.14, så behold venligst den, så der ikke bliver for meget overstregning og flytten frem og tilbage mellem dagene!
                                                              Havnefogeden.