Kommunikation fra S/I Greve Marina

Havnebestyrelsen har haft travlt det seneste halve år og det har desværre betydet, at vi har
underinformeret havnens brugere om arbejdet i bestyrelsen. Det beklager vi og håber at rette
lidt op på det med denne lidt mere fyldige kommunikation.
Der har været lidt naturlig udskiftning i bestyrelsen, både fra de direkte valg, fra klubberne og
fra kommunen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:
Formand: Bjarke M. Christensen (SKB), Næstformand: John Mogensen (HBK) og Kasserer:
Bjarne G. Kristensen (SKB). Bestyrelsesmedlemmer valgt af klubberne: Fra GS Kenneth
Obionu og fra SHS Ronni Simonsen. Generalforsamlingsvalgte: Michael Birk, Bjørn B. Nielsen,
John Frederiksen og Bjarne Henriksen. Kommunalbestyrelsesvalgte: Maria Holdt Witthøft
(soc.dem) og Torben Hoffmann (Venstre).
Bestyrelsen har holdt de første 2 møder i denne konstellation og møderne forløb i en fantastisk
god og konstruktiv stemning. Hele vejen rundt om bordet er der en vilje til at gøre Greve
Marina til en endnu bedre havn.
Bekymringen om broerne tilstand er nu landet på et mere roligt stade. Broerne er stadig gamle
og slidte, men med beslutningen om at wrappe bropælene med en plast der kvæler pæleorm
tror vi nu på, at vi har vundet nogle flere års levetid. Wrapping startede i efteråret 2022 og er
færdiggjort her i forsommeren.
Flere års arbejde med at få etableret et fækalietømningsanlæg har nu båret frugt. Øerne har
samarbejdet om et fælles anlæg, der af praktiske ”Kloak hensyn” er blevet placeret på
servicekajen på Hejren. Anlægget kan både suge fækalietanke og bundvand, hvor olierester
fjernes i en olieudskiller. Bestyrelsen opfordrer alle til at bruge det nye anlæg og udbreder
kendskabet til muligheden.
Udløbet fra Lille Vejleå har med årene efterladt et slamlag af sedimenter, der har reduceret
dybden på flere af Mågen broer. Skiftende personer har i årevis arbejdet på at skaffe penge og
tilladelse til at få dette oprenset og klappet ude i Køge Bugt. Arbejdet er afsluttet kort før
sejlsæsonen. Et specialskib har oprenset omkring bro 1,2 og 3, der nu har fået en væsentlig
bedre dybde.
Hejren forhandlede i efteråret 2022 nye priser med Q8 der betyder, at vi alle nu kan tanke lidt
billigere. Dieselen på anlægget er kvalitets marine (offroad) diesel og derfor bliver det aldrig så
billigt som det man ser på tankstationen. Til gengæld undgår vi den dieselpest som
bioindholdet i tankstationsdiesel ellers kan give.
Vi ønsker flere sociale og sejladsorienterede aktiviteter på Greve Marina. Derfor er vi
begejstrede for intentionerne om at rationalisere klubstrukturen på Mågen. Målet er at bruge
de frivillige kræfter på udadvendte og synlige aktiviteter og reducere tidsforbruget på kedelige
bestyrelsesmøder.