Prisen på el i elstanderne er nu sænket fra 4,- til 3,- pr. kwh.

                -Havnefogeden.