Greve Marina d. 30.03.2023

Generalforsamling S/I Greve Marina 

 

Herved indkaldes til S/I Greve Marinas ordinære generalforsamling Torsdag d. 20. april 2023 kl. 19:00- 21:00 På Hedelyskolen i kantinen Dønnergårds Alle 30, 2670 Greve

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Havnebestyrelsens beretning.

3. Godkendelse af regnskabet for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af regnskaberne for Hejren og Mågen.

4. Godkendelse af budget for den selvejende institution, herunder særskilt godkendelse af budgetter for Hejren og Mågen. 

5. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag modtaget.

6. Debatemne: Tim Maurer foreslår vi drøfter afstand mellem bådene på vinterpladsen.

7. Valg af 5 medlemmer til havnebestyrelsen. På valg er:

Mågen: Johannes Michael Bührmann Fratrådt, Genopstiller ikke Bestyrelsen foreslår Bjarne Henriksen. Bjarne er en ildsjæl på Mågen og har været formand for SHS. Hejren: Michael Birk Genopstiller Jan Asmussen Genopstiller ikke Bestyrelsen foreslår Bjarne G. Kristensen, der også er villig til at overtage Jan Asmussens rolle som kasserere, når bestyrelsen efter generalforsamlingen konstituerer sig selv.

8. Valg af 5 suppleanter til havnebestyrelsen. På valg er:

Mågen: Jette Thøgersen Fratrådt, Genopstiller ikke Bjarne Henriksen Opstiller til bestyrelsen Bestyrelsen efterlyser kandidater til suppleant posterne.

 Hejren: Carsten Bernfeld Genopstiller Christian F. Christensen Genopstiller Bestyrelsen foreslår at Christian vælges til 2.suppleant og Carsten til 3.suppleant.

9. Valg af revisor.

10. Eventuelt.

PS. Fortrykte fuldmagter kan afhentes på havnekontoret, Max 1 per deltager