07.09.2021

 

Havnebestyrelsen holdt Generalforsamling 1.september 2021. Dagsordenen var fyldt med vigtige og store emner. Mødet trak derfor længere ud end vi havde planlagt, men blev holdt i god og konstruktive tone. Regnskab for 2019, 2020 og budget for 2021 blev godkendt. Bestyrelsens forslag til nye principper med differentierede havnetakster blev debatteret. Generalforsamlingen var overvejende positiv over for principperne, men da der også var argumenter imod, opfordrede generalforsamlingen bestyrelsen til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Bestyrelsen bør være mere konkret og have endelige tal på de nye takster. Bestyrelsen vil drøfte den videre proces på først kommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsen præsenterede forslaget til havnens nye strategiske plan ”Greve Marina mod 2030”, der blev modtaget meget positivt af generalforsamlingen. Generalforsamlingen ytrede utilfredshed med at kønsopdelingen af toiletterne på Hejren var blevet fjernet. Bestyrelsen tog kritikken til efterretning. Hejrens ø-udvalg diskuterer mulige løsninger på førstkommende ø-udvalgsmøde. Det detaljerede referat af mødet vil blive udsendt snarest. Efter generalforsamlingen konstituerede den nye bestyrelse sig således: Formand: Bjarke M. Christensen Næstformand: Johannes Michael Bührmann Kasserer: Jan B Asmussen der sammen med Michael Birk (nyvalgt), Bjørn B. Nielsen (nyvalgt), John Frederiksen (nyvalgt), Kenneth Obionu, Aksel A. Glæsner, Marianne Pedersen, John T. Olsen og Torben Hoffmann udgør den samlede bestyrelse for Greve Marina. Den nye bestyrelse har aftalt bestyrelsesmøde den 30.september. Kommunikation fra S/I Greve Marina