Referat fra Ø-udvalgets orienteringmøde 6.marts 2018, klik her