Brian Krøyer - driftsansvarlig

Marianne Pedersen - økonomiansvarlig

Peter Karlshøj - hjemmesideansvarlig

Bent Lorenzen

Arne Nielsen - suppleant

Carsten Ring - suppleant

Jørgen Jespersen - suppleant