Køb af bådplads
Priser    
Max. bådmål Type Pris incl. moms
6 x 2,55 A Henvendelse på havnekontoret
7 x 2,75 B Henvendelse på havnekontoret
8 x 2,80 C+D Henvendelse på havnekontoret
9 x 2,80 E Henvendelse på havnekontoret
11 x 3,40 K+L Henvendelse på havnekontoret
9 x 3,80 Y Henvendelse på havnekontoret
. ZL Henvendelse på havnekontoret
11 x 5,30 Z Henvendelse på hvanekontoret
12 x 3,80 Æ Henvendelse på havnekontoret
13 x 3,80 Ø Henvendelse på havnekontoret
15 x 4,30 Å Henvendelse på havnekontoret
  ÅÅ+ Henvendelse på havnekontoret
Priser pr. 01.01.2019 incl. plads på land & moms.

 

Leje af bådplads
Priser          
Max
bådmål
Type Pr. år Pr. 6 mdr. Pr. 3 mdr. Pr. 1 mdr.
6 x 2,55 A
7 x 2,55 B
8 x 2,80 C+D
9 x 2,80 E
11 x 3,40 K+L
9 x 3,80 Y
11 x 5,30 Z
11 x 3,80 Æ
13 x 3,80 Ø
15 x 4,30 Å

Depositum ved bådpladsleje svarende til 3 måneders pladsleje
Priser pr. 01.01.2019 incl. moms.& havneafgift | Der taget forbehold for prisændringer

Vinterplads på land efter nærmere aftale med havnefogeden på tlf: 43906759