Ekstraordinært ø-udvalgsmøde på Mågen 9.10.2018

Dagsorden:

  1. 1. Konstituering
  2. 2. Evt.

Referat:

Ad 1:          Brian Krøyer blev enstemmigt konstitueret som driftsansvarlig for Mågen frem til generalforsamling til foråret 2019

Ad 2:          Der er kommunikation mellem Strandparken og Havneøen Mågen. Vi afventer dato for mødet. Datoen fastsættes af Strandparken.

                 Der er fremsendt klage til Greve Kommune over afslaget på kommunale midler for 2018. Borgmesteren har her til eftermiddag skrevet, at afslaget ikke kan omgøres.

                 Der er ansøgt midler, 5000,-  fra Fritidssatspuljen i Greve Kommune til brug ved Havnens Dag 2019

                 Der kommunikeres på fuldt tryk omkring opsigelse af aftale ang. havnens hjemmeside

                 Nyt orienteringsmøde den 1.11.2018 kl 17-19. Her vil vi fastsætte flere datoer for vinter/forår

Tak for et godt og konstruktivt møde!!

                

Referent

Marianne