Bådoptagning 2018

Så er listerne til bådoptagning klar i klubhuset! 

Det har været en god sæson for Havnen med mange nye både, så vær forberet på at vi kommer til at stå lidt tæt! 

Anchor on Google Android 9.0

Bådoptagning 2018

Så er listerne for bådoptagning klar i klubhuset! Det har været en god sæson her i Havnen, med mange nye både der er kommet til,  så vær forberet på at vi kommer til at stå tæt i år.

Anchor on Google Android 9.0

Havnen mangler dit mobilnummer og mailadresse.

Havnen mangler dit mobiltelefonnummer og mailadresse i havnens nye varslingssystem!

Havnen er ved at opbygge et nyt varslingssystem, som kan advare dig, hvis der skulle opstå situationer på havnen, der kan være til fare for din båd i eller på havnen, det skal vi bruge dit telefonnummer til.

Din mailadresse skal bruges til mere informative beskeder, såsom f.eks søsætning eller optagning er aflyst pga vejret.

Når du nu er i gang med at indberette til havnen, så send lige oplysningerne til din klub's kasserer.

Restriktioner

 

Der gøres opmærksom på de nye restriktioner med måtter og stiger til
bådene. Stigerne må fylde max. 40 x 60 cm og måtterne af sort gummi
lig den slags man kan købe i Jysk for 40 kr.

-Ø-udvalget