Bådstativer & bukke.

Pladsen ved indkørslen til "Mågen" skal have ny belægning. Du skal derfor sørge for at få mærket de bukke du gerne vil beholde, samt flytte dem over til jollestativerne ved bro 2. Stålstativer samt bådtrailere skal også mærkes og flyttes til pladsen ved bro 7-8-9. Er du i tvivl er du velkommen til at kontakte Havnekontoret, hvor der også udleveres årsmærker.

WIFI

WIFI PÅ MÅGEN HEDDER "HAVNENET" OG ER GRATIS AT BRUGE.

Elpriser & elstik/ledninger.

På orienteringsmødet, d.27.9.2018 var blandet andet vores el priser oppe og vende, samtidig med at der blev igangsat en arbejdsgruppe, der skal analyserer hele havneøens udfordring i en økonomisk 5 årsplan.

Vi har i Ø udvalget valgt at hæve el prisen med 75 øre pr. kWh. som følge af generelle prisstigninger fra el selskabet, samt til delvist vedligehold af el systemet ude på havnen.
De nye priser træder i kraft pr. 1.5.2019.

For en god ordens skyld skal det med, at kun CEE godkendte kabler/ stik må bruges i vores el standere.
Vi ønsker 2.5 kvadrant kabler af sikkerhedsmæssige årsager.
Ser du el stik som ikke er CEE, så fjern dem fra el tavlen.

Med venlig hilsen

Ø udvalget

Havnen mangler dit mobilnummer og mailadresse.

Havnen mangler dit mobiltelefonnummer og mailadresse i havnens nye varslingssystem!

Havnen er ved at opbygge et nyt varslingssystem, som kan advare dig, hvis der skulle opstå situationer på havnen, der kan være til fare for din båd i eller på havnen, det skal vi bruge dit telefonnummer til.

Din mailadresse skal bruges til mere informative beskeder, såsom f.eks søsætning eller optagning er aflyst pga vejret.

Når du nu er i gang med at indberette til havnen, så send lige oplysningerne til din klub's kasserer.